Na Zakupy!

wszystko o zakupach | na-zakupy.eu

dokumenty
wszystko o zakupach

Jak zakłada się firmę – krok po kroku

Niejednokrotnie każdy z nas zastanawiał się nad założeniem własnego biznesu, jednak podjęcie tak ważnej decyzji wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy. W artykule przedstawione zostaną wskazówki dotyczące tego, jak założyć i rozwinąć własną firmę

  1. Pomysł – posiadanie dobrego pomysłu, który ma w sobie potencjał jest jednym z kluczowych elementów sukcesu. Największe korzyści przyniesie taka koncepcja, która jest zgodna z naszą pasją, gdyż wtedy wszystkie obowiązki wykonywane są z przyjemnością a poświęcony czas będzie sprzyjał rozwijaniu własnych umiejętności.
  2. Przygotowanie biznesplanu – sporządzenie odpowiedniego dokumentu, w którym zawarte będą cele planowanej firmy, a także jej misja, zatem należy wskazać najistotniejsze wartości, które powinny odróżniać firmę na tle konkurencji. Należy dokonać oceny branży, w tym zapoznać się z obecnymi trendami, wskazać mocne i słabe strony firm konkurencyjnych oraz określić kierunek rozwoju własnego biznesu. Ważną kwestią jest sprecyzowanie grupy docelowej, dla której usługi firmy będą skierowane (warto zrobić badania rynku, które wskażą, czy potencjalnie klienci będą zainteresowani ofertą firmy). Biznesplan powinien również posiadać informacje dotyczące finansów, należy określić spodziewane zyski i straty, wydatki, i inne; Przydatnym krokiem podczas zakładania firmy jest również dokonanie analizy SWOT, która wskaże mocne i słabe strony konkurencji (ale również też naszego biznesu) oraz zagrożenia i szanse. Na tym etapie również powinniśmy mieć wymyśloną nazwę firmy, która powinna spełniać kilka wymagań: być oryginalna, prosta do zapamiętania oraz być spójna z misją firmy.
  3. Aspekty prawne – zakładanie firmy związane jest w pierwszej kolejności z wyborem formy prawnej. Istnieje kilka jej rodzajów: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, partnerska, komandytowa, jawna, akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważnym jest zdecydowanie się na taką formę prawną, która będzie dopasowana do potrzeb firmy oraz właściciela, bowiem to od tego wyboru zależeć będą rozliczenia podatkowe, osobista odpowiedzialność, czy zasady odnośnie rejestracji.
  4. Uzyskanie numerów NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej), pozwoleń i/lub koncesji (np. w przypadku sprzedaży alkoholi). Numer REGON spowoduje dołączenie firmy do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Nadanie wyżej wymienionych numerów zazwyczaj trwa kilka dni.

 

  1. Umiejętne rozwijanie firmy – w celu zdobywania zainteresowania przyszłych odbiorców jednym z najważniejszych elementów jest reklama. W pierwszej kolejności należy założyć stronę internetową, zainwestować w wizytówki oraz prowadzić marketing w mediach społecznościowych. Jednym ze efektywniejszych zabiegów jest ogłaszanie się na stronach skupiających przedsiębiorców oraz klientów, na przykład psm-strzelcekraj.com.pl. Strona ta jest pośrednikiem między firmami a potencjalnymi odbiorcami i skutecznie wspiera działania firm.

Zakładanie firmy nie jest proste, jednak dzięki istnieniu pewnych narzędzi, w tym stron z ogłoszeniami firm jak www.psm-strzelcekraj.com.pl wypromowanie biznesu z pewnością przyniesie korzyści.