Na Zakupy!

wszystko o zakupach | na-zakupy.eu

wszystko o zakupach

Kiedy warto zgłosić się do poradni rodzinnej?

Poradnia rodzinna to placówka, prowadzone przez organy państwowe, kościół katolicki lub organizacje pozarządowe służące pomocą psychologiczną, terapeutyczną i poradnictwem dla rodzin oraz osób indywidualnych. Społeczna świadomość na temat istnienia tego typu miejsc, mimo prowadzonego przez wojewodę ich rejestru, jest niewielka i bardzo często trudno określić, kiedy poradnia rodzinna w Łodzi jest potrzebna i jakie problemy może pomóc rozwiązać.

Rodzaje poradni rodzinnych

W Polsce istnieje wiele rodzajów poradni rodzinnych, a ich specjalizacje zależą od lokalizacji, potrzeb społecznych i dostępności środków finansowych. W większości dużych miast, takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań czy Łódź można znaleźć różnorodną ofertę poradnictwa rodzinnego zajmującego się jednym lub wieloma problemami społecznymi. Do najczęściej występujących rodzajów tych instytucji należą:

  • Poradnie rodzinne dla dzieci i młodzieży – oferują pomoc w rozwiązywaniu problemów z zachowaniem, wychowaniem, szkolnymi trudnościami, problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami rozwojowymi.
  • Poradnie rodzinne dla rodzin zastępczych – pomagają w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z opieki nad dziećmi zastępczymi, takimi jak problemy adaptacyjne czy trudności w relacjach.
  • Poradnie rodzinne dla rodzin wielodzietnych – oferują wsparcie w zarządzaniu domem, wychowywaniu i radzeniu sobie z trudnościami związanymi z dużą liczbą dzieci.
  • Poradnie rodzinne dla rodzin z problemami finansowymi – pomagają w radzeniu sobie z kryzysem finansowym oraz w planowaniu budżetu domowego.
  • Poradnie rodzinne dla rodzin z problemami alkoholowymi – oferują pomoc w terapii uzależnienia od alkoholu oraz w rozwiązywaniu problemów rodzinnych wynikających z uzależnienia.
  • Poradnie rodzinne dla osób z niepełnosprawnościami – pomagają w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności, włączając w to pomoc psychologiczną oraz doradztwo w kwestiach organizacyjnych.
  • Poradnie rodzinne dla osób LGBT+ – oferują wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych związanych z orientacją seksualną oraz w terapii indywidualnej. 

Jakie problemy pomoże nam rozwiązać poradnia rodzinna w Łodzi? Kiedy zgłosić się do poradni rodzinnej?

Jak wyżej wspomniano, oferta placówek poradnictwa rodzinnego jest niezwykle bogata, zaś zatrudnieni w nich specjaliści dysponują możliwością dostosowania swojego trybu pracy do potrzeb osoby zgłaszającej się. Poradnia rodzinna, kiedy jest potrzebna? Wątpliwości lub wstyd, związane z perspektywą korzystania z tego typu placówek są więc całkowicie niewskazane, gdyż poradnie rodzinne mogą w istocie stanowić pomoc w rozwiązaniu najbardziej trapiących życiowych problemów. Do poradni rodzinnej powinno się więc zgłosić, gdy czuje się taką potrzebę i jest się przytłoczonym życiowymi okolicznościami, zaś w szczególności placówki te przygotowane są do asysty w przypadku złej sytuacji zdrowotnej, kontaktu z patologiami życia społecznego oraz trudnościami ekonomicznymi o różnorodnym podłożu.

Jak zgłosić się do poradnictwa rodzinnego?

Aby skorzystać z poradnictwa rodzinnego w Polsce, należy skontaktować się z jedną z placówek, które zajmują się tą formą pomocy. Najlepiej poszukać poradni w swoim regionie poprzez Internet (w szczególności stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) lub informacje udostępniane przez urzędy miast, lub gmin. Odpowiednimi informacjami dysponować powinien także lekarz rodzinny, lub pracownicy szkół – psycholog, pedagog i dyrektor. U lekarza rodzinnego, psychologa lub aby uzyskać poradę, zazwyczaj konieczne jest umówienie się na wizytę z pewnym wyprzedzeniem. W zależności od poradni, może być wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub internetowa. W czasie wizyty, zazwyczaj przeprowadzana jest rozmowa z psychologiem, terapeutą czy innym specjalistą, który pomoże zdiagnozować problem oraz zaproponować konkretne rozwiązania. Poradnictwo rodzinne w Polsce jest oferowane bezpłatnie, ale w niektórych poradniach może być stosowana dobrowolna opłata, jednak niekorzystna sytuacja finansowa nigdy nie może być podstawą do odmówienia udzielenia pomocy.