Na Zakupy!

wszystko o zakupach | na-zakupy.eu

certyfikat
wszystko o zakupach

ISO – co to jest?

Często zdarza się, że w kontaktach biznesowych potencjalny Klient zadaje pytanie: „A ISO macie? Bo miałbym zlecenie…”, pozostawiając rozmówcę z dylematem: ISO – co to jest i dlaczego od ISO uzależnione jest pozyskanie pracy. Może warto podjąć się wdrożenia ISO w swojej firmie?  W niniejszym artykule znajdziesz wyjaśnienie, co to jest ISO i czy warto je wdrożyć w Twojej firmie.

ISO co to jest?

Określeniem ISO zwyczajowo nazywa się normę PN-EN ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”. Norma ta, wielokrotnie aktualizowana, opisuje sposób, w jaki należy zarządzać firmą w tzw. procesowy sposób. Jest normą uniwersalną. Przedstawione w niej wytyczne można zastosować w niewielkich firmach, o charakterze usługowym lub produkcyjnym, oraz z wielkich korporacjach i przedsiębiorstwach, zatrudniających po kilka tysięcy osób.

Norma kładzie nacisk na jakość, przy czym nie chodzi tu o potoczne tego słowa zrozumienie. Pytając w ISO, co to jest jakość, mamy na myśli wymaganie Klienta. Jeżeli Klient jasno zdefiniuje, że chce tzw. bubla, należy, zgodnie z jego wytycznymi, takiego bubla stworzyć. Jeżeli jednak wymaga określonej, porządnie wykonanej usługi lub wyrobu, wraz z opisem, potwierdzeniem i gwarancją, również trzeba się dostosować do jego oczekiwań.

ISO co to oznacza dla mojego biznesu?

Rozważając, co to jest ISO, należy popatrzeć przede wszystkim przez pryzmat korzyści dla firmy i prowadzonego przez nią biznesu. Najczęstszym powodem wdrożenia ISO przez firmy są:

  • wymagania Klienta, który zapisuje obowiązek posiadania ISO w umowie,
  • uniknięcie drobiazgowej weryfikacji przez Klienta podczas tzw. kwalifikacji dostawcy / podwykonawcy,
  • pozyskanie dodatkowych punktów przy ubieganiu się o dotacje, kredyty lub zniżki ubezpieczeniowe,
  • uporządkowanie procesów w firmie, co wpływa na lepsze wyniki: mniej skarg i reklamacji, lepsza wydajność, ograniczenie nadmiernych zapasów oraz mniej marnotrawstwa.

Zadając sobie pytanie o ISO, co to jest dla prowadzonego biznesu, można odpowiedzieć prosto: więcej zleceń, większa dostępność rynku, co powinno przekładać się wprost na wynik finansowy. Jest to również prestiż dla firmy, która została poddana audytowi przez zewnętrznych, niezależnych audytorów.

Jak się podjąć wdrożenia ISO?

Dla firm, które nie miały do czynienia z systemami zarządzania, pojęcia z ISO co to jest proces, lub jak oszacować ryzyka i szanse, są niezrozumiałe. Zdarza się, że firmy kopiują dokumentację z innych, przedsiębiorstw, o całkiem odmiennym profilu działalności. Niestety, często takie działanie naraża firmę na dodatkową pracę oraz spore wydatki, ponieważ znajdujące się w dokumentacji zapisy nie są „skrojone” do jej potrzeb. Bywa, że audytorzy wydają dużo zaleceń, ponieważ zapisy, opisujące co to jest ISO w firmie, mają się nijak do stanu faktycznego.

Dlatego lepiej skorzystać z ofert konsultanta, który podejmie się wdrożenia ISO w firmie, przedstawiając konieczne do uzyskania certyfikatu działania, w zakresie dokumentacji oraz prac fizycznych. Dzięki temu system zostanie dostosowany do potrzeb firmy, a nie na odwrót. Ma to szczególne znaczenie w kolejnych latach działalności, ponieważ ogranicza niepotrzebne czynności, pozwalając rozwijać się firmie we właściwym kierunku.

Inne normy ISO – co to jest?

Czasami Klient obok normy ISO 9001 podaje również inną numerację. Najczęściej są to ISO 14001 (Zarządzanie środowiskowe) oraz ISO 45001 (zarządzanie BHP). Ta ostatnia norma niedawno zastąpiła polską normę PN-N 18001 oraz tzw. OHSAS. Dodatkowo występują liczne normy branżowe. Można się na przykład spotkać z pytaniem w ISO co to jest społeczna odpowiedzialność, bezpieczeństwo informacji, lub bezpieczeństwo żywności. Normy te wdraża się najczęściej wraz z normą dotyczącą jakości lub po niej, jednak często, tak jak w przypadku bezpieczeństwa żywności, mogą funkcjonować samodzielnie.

Podsumowanie

Firmy, podejmujące się wdrożenia ISO mają przeważnie na celu zdobycie nowych rynków lub zleceń. Normy ISO nie są obowiązkowe do stosowania, jednak w niektórych branżach brak wdrożonych systemów zarządzania automatycznie wyklucza przedsiębiorstwo z prac. Sama firma, porządkując swoje działania zgodnie z wytycznymi ISO, poprawia swoją pozycję na rynku, zapobiega marnotrawstwu oraz ogranicza do minimum reklamacje, przez co Klient chętniej wraca po kolejną usługę.