Na Zakupy!

wszystko o zakupach | na-zakupy.eu

czas
wszystko o zakupach

W jaki sposób oblicza się czas pracy kierowcy?

Kierowcy zawodowi to bardzo ważna grupa zawodowa. To właśnie oni odpowiadają za szybkie i skuteczne dostarczanie towarów w miejsce przeznaczenia. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, że każdego kierowcę obowiązuje ścisły harmonogram. Jego nieprzestrzeganie może oznaczać nałożenie dużych kar na pracodawcę. Wiele osób zastanawia się więc, jak obliczyć czas pracy kierowcy, aby uniknąć nałożenia kar. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto przyjrzeć się, jak wygląda praca kierowcy zawodowego.

Przepisy o czasie pracy kierowcy

Na samym początku należy podkreślić, że regulacja czasu pracy kierowcy zawodowego zapewnia bezpieczeństwo nie tylko jemu, ale również innym uczestnikom ruchu drogowego. Wypoczęty kierowca to skupiony kierowca, który zachowa większą uwagę na drodze. Dlatego przepisy regulujące czas pracy są tak ważne. Warto również wiedzieć, że nie podlegają im wyłącznie prowadzący samochodów ciężarowych, ale również autobusów, jak i autokarów.

Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie pojazdy podlegają przepisom regulującym dobowy czas pracy czy czas, jaki kierowca musi poświęcić na odpoczynek. Do takiego wyłączenia nie jest istotna masa całkowita pojazdu czy dystans, jaki ma do pokonania kierowca. Tachografy nie są wykorzystywane m.in. w pojazdach wojskowych, medycznych, zabytkowych czy specjalistycznych. Jeżeli w takim pojeździe jest zainstalowany tachograf, musi być on ustawiony w pozycji wyłączonej. Wtedy wszelkie czynności nie będą brane pod uwagę przy analizie czasu pracy.

Czas pracy kierowcy — co się wlicza?

Wbrew powszechnej opinii na czas pracy kierowcy nie wlicza się jedynie sam okres, jaki kierowca zawodowy poświęca na prowadzenie pojazdu. Wliczają się w niego również wszelkie czynności związane ze spedycją, niezbędne formalności, załadunek, rozładunek oraz zabezpieczenie towaru. W czas pracy kierowcy wlicza się także gotowość do podjęcia pracy. Dotyczy to oczekiwania za załadunek i wyładunek, jeżeli jego czas nie był wcześniej znany.

Dobowy i tygodniowy czas pracy

Obliczanie czasu pracy kierowcy na pewno nie jest łatwym zadaniem i składa się na niego wiele czynników. Warto więc poznać takie pojęcia jak dobowy i tygodniowy czas pracy. Doba pracownicza jest niczym innym jak okresem 24 godzin od momentu rozpoczęcia pracy przez kierowcę. Ustawodawca ustalił dzienny limit na 9 godzin. Jednak dwa razy w tygodniu kierowca może wydłużyć czas swojej pracy.

Z kolei tygodniowy czas jazdy jest bardzo skrupulatnie liczony. Warto pamiętać, że nie rozpoczyna się on w dowolnym momencie. Tydzień roboczy zawsze zaczyna się w poniedziałek o godzinie 00:00, natomiast jego koniec przypada na niedzielę na godzinę 24:00. Bardzo ważne jest również, że w tym czasie kierowca nie może przejechać więcej niż 56 godzin. Oznacza to więc, że w ciągu dnia może on przejechać maksymalnie 8 godzin. Pracodawca musi wziąć także pod uwagę odpoczynek, jaki przysługuje kierowcy podczas 8-godzinnej jazdy.

Przerwy w pracy

Aby zwiększyć bezpieczeństwo kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego, ustawodawca wyznaczył przerwy w pracy. Prawo wymusza na kierowcy 45-minutowy odpoczynek na każde 4,5 godziny jazdy. Warto pamiętać, że przerwę tę można podzielić na 15 minut i pół godziny, koniecznie w takiej kolejności. Ponadto przerwa przysługuje również po 6 godzinach pracy. Wynosi ona wtedy 30 lub 45 minut, w zależności od czasu jazdy w ciągu doby. Jednak jeżeli kierowca wykorzystał przerwę przysługującą po 4,5 godzinach pracy, przerwa po 6 godzinach już mu się nie należy.

Jak widać, obliczanie czasu pracy kierowcy nie jest z pewnością czymś łatwym. Trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto więc zaopatrzyć swoją firmę w najlepsze oprogramowanie. Na stronie https://vtsproject.pl/ można nabyć program, który z pewnością sprawi, że obliczanie czasu pracy kierowcy zawodowego będzie tak proste, jak nigdy wcześniej.