Na Zakupy!

wszystko o zakupach | na-zakupy.eu

oprogramowanie
wszystko o zakupach

Dlaczego warto wdrożyć system ERP?

System ERP (czyli zintegrowany system aplikacji wspierających kompleksowe planowanie zasobów) często bywa uznawany za zbędny wydatek, a decyzja o jego zakupie i wdrożeniu podejmowana jest w bólach i z niepewnością. Tymczasem kupno odpowiednio wybranego ERP oraz dobrze przeprowadzone jego wdrożenie, odczuwalnie wspomaga zarządzanie całym przedsiębiorstwem i usprawnia procesy w firmie.

Co daje system ERP?

Na rynku jest wiele dostępnych systemów ERP jednak rozważając wdrożenie jednego z nich w swojej firmie warto zastanowić się, czy stawiamy na rozwiązania już nam znane, czy zupełnie inne od tego, na czym pracowaliśmy do tej pory. Oferowany przez https://inlogica.com system ERP oparty jest na produktach Microsoft, z którymi zetknął się niemal każdy użytkownik komputera. Dzięki temu nie powinno być problemem przyzwyczajenie użytkowników do nieznanego wyglądu czy logiki działania oprogramowania.

Ogromną zaletą systemów ERP jest założenie o jego elastyczności i plastyczności – tzn. możliwości dostosowania go do potrzeb firmy, w której jest wdrażany oraz wdrożenie tylko tych jego części, które są w firmie przydatne. Każdy system ERP złożony jest z modułów przeznaczonych do współpracy z określonymi działami przedsiębiorstwa. W firmie usługowej zbędny będzie moduł monitorujący pracę magazynu czy produkcji, w większości przedsiębiorstw za to prawdopodobnie niezbędny będzie moduł księgowy czy kadrowy. Kluczowe jednak jest wdrożenie systemu we wszystkich działach danej firmy.

Co umożliwia system ERP wdrożony w całości?

System ERP wspomaga zarządzanie zasobami firmy na każdym szczeblu jej działania. Korzyści odczuje zarówno zarząd, kierownictwo niższego rzędu, jak i pracownik szeregowy. Dla osób zarządzających przedsiębiorstwem informacjami kluczowymi będą informacje dotyczące przepływów finansowych i materiałowych w firmie. System ERP dostarcza tych informacji w czasie rzeczywistym, dodatkowo dając możliwości analiz z różnymi zmiennymi – w zależności od potrzeb użytkownika. Analizy finansowe uwzględniające zarówno bieżącą sytuację firmy, jak i uwzględniające przyszłe plany biznesowe są podstawa dobrze wdrożonego i użytkowanego systemu ERP.

Kierownictwo niższego rzędu w przedsiębiorstwie nadzorujące bezpośrednio procesy produkcyjne potrzebuje informacji dotyczących zasobów materiałowych i zużycia materiałów na produkcji, a także analiz mówiących o opłacalności produkcji bądź jej braku. Sprawniejsze zarządzanie zasobami z pewnością przełoży się też na lepsze monitorowanie strat materiałowych.

Dla pracownika szeregowego ważne są innego rodzaju informacje – choćby te, dotyczące najbliższych planów produkcyjnych, które przekładają się na ilość przepracowanych godzin. Każdy z nich potrzebne dla siebie informacje znajdzie korzystając z systemu ERP. Wspólna baza danych zakładająca, że informacje wprowadzane w dziale produkcji mogą być analizowane w dziale np. finansowym, sprawia, że sam przepływ danych jest płynny i dynamiczny.

System ERP wspomaga również procesy sprzedażowe czy marketingowe. Baza danych klientów tworzona przez pracowników sprzedażowych i wprowadzane przez nich dane i dokumenty sprzedażowe są bogatym źródłem informacji dla pracowników marketingu. Analizy marketingowo – sprzedażowe przeprowadzane na wspólnej bazie danych znacznie usprawniają działania marketingowe, które oczywiście przekładają się na sprzedaż i zyski.

Po zakupie i wdrożeniu systemu ERP również kwestie administracyjne w firmie powinny ulec znacznemu uproszczeniu i usprawnieniu. Kluczowy w każdym przedsiębiorstwie obieg dokumentów i zleceń może znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemie, a to  kolei przekłada się na większą dostępność potrzebnych informacji osobom do tego upoważnionym.  

Oczywiście satysfakcjonujący efekt z pracy z systemem ERP odczujemy po jego pełnym i całościowym wdrożeniu. W całości wdrożony system ERP (we wszystkich działach firmy) gwarantuje pełną bazę danych, a to z kolei jest gwarancją prawidłowych analiz biznesowych.

Wprowadzenie systemu ERP do Twojej firmy z pewnością wprowadzi do niej większy porządek, lepszy przepływ informacji i usprawnienie procesów biznesowych, a to z kolei przełoży się na zwiększenie zysków. Zapraszamy na https://inlogica.com.